Ερώτηση Αναστάσιου Μεγαλομύστακα σχετικά με την ελεύθερη διέλευση από τα διόδια των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ Σερρών, που εργάζονται στο τελωνείο του Προμαχώνα

Τα διόδια του Προμαχώνα είναι ίσως τα μόνα διόδια, που λόγω της ιδιαιτερότητάς τους δε δύναται να παρακαμφθούν από τους οδηγούς, καθώς δεν υπάρχει παράδρομος.
Από την άλλη πλευρά καθημερινώς υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ Σερρών είναι αναγκασμένοι να παρευρίσκονται στο τελωνείο του Προμαχώνα, έτσι ώστε να καταγράφουν τα συνοδευτικά παραστατικά της διέλευσης των φορτηγών οχημάτων.
Μολονότι η Εγνατία Οδός Α.Ε έχει εξασφαλίσει για όλους τους υπαλλήλους του τελωνείου τη δωρεάν διέλευση από τα διόδια, έχει αμελήσει την καθιερωμένη προσέλευση των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ Σερρών στο τελωνείο, οι οποίοι έχουν υποστεί, έστω και προσωρινά, επιβάρυνση στον καθημερινό τους τρέχοντα οικονομικό προγραμματισμό, καθώς τους παρέχεται μεν το αντίτιμο αργότερα από την υπηρεσία τους, αλλά ταλαιπωρούνται με περαιτέρω αναγκαστικές γραφειοκρατικές ενέργειες.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
• Γιατί δεν έχει εξασφαλιστεί η δωρεάν διέλευση από τα διόδια των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ Σερρών, που προσέρχονται καθημερινά στο τελωνείο του Προμαχώνα;
• Προτίθεστε να κάνετε κάποια συμφωνία με την Εγνατία Οδό Α.Ε, ώστε οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ Σερρών που εργάζονται στο τελωνείο να διέρχονται δωρεάν από τα διόδια του Προμαχώνα, συμβάλλοντας έτσι παράλληλα και στην αποσυμφόρηση της ήδη πολύπλοκης γραφειοκρατίας που επικρατεί;