Εντυπωσιακό βίντεο του ΓΕΣ για το έτος Εθνοφυλακής που ορίσθηκε επίσημα το 2017

Το 2017 ορίσθηκε από το ΥΠΕΘΑ ως έτος εθνοφυλακής, αποδίδοντας έτσι μια ιδιαίτερη τιμητική χρειά στο έργο των εθνοφυλάκων.

Με την ευκαιρία αυτή, το ΓΕΣ ανάρτησε το παρακάτω εντυπωσιακό βίντεο από δραστηριότητες της εθνοφυλακής

.