Προσλήψεις υδρονομέων στο δήμο Αμφίπολης

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για τις  προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης ΕΔΩ