Προσοχή: Νέος ιός στο Facebook.

Νέος ιός κυκλοφορεί στο FB τις τελευταίες ώρες με τη μορφή ανάρτησης, η μορφή του ιού βγάζει ένα φίλο με επισήμανση πολλά ονόματα στην ανάρτηση και περιεχόμενο ακατάλληλο. Φυσικά όποιος πατήσει πάνω στην ανάρτηση ο Η/Υ θα κολλήσει κάποιο είδος spam (κακόβουλο λογισμικό) δημιουργώντας διάφορα προβλήματακια.

Η ανάρτηση είναι η παρακάτω οπότε προσοχή: