Μεγάλη νίκη Μέγκλα στις εκλογές του ΕΒΕΣ

312

Συνολο εγκυρων 2433

Μέγκλας Χρήστος: 1,558 64,12% 

Καλαιτζίδης Βασίλης: 877 35,88%

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγκλας Χρήστος:  262

Καλαιτζίδης Βασίλης: 179

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγκλας Χρήστος: 834 66,6%

Καλαιτζίδης Βασίλης: 418 33,4%

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

Μέγκλας Χρήστος: 462 62,3%

Καλαιτζίδης Βασίλης: 280 37,7%