Εποχική πρόσληψη στο Δήμο Ν. Ζίχνης

243

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ 16 – ειδικότητας εργάτη- με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα δύο μηνών, προχωρά ο Δήμος Ν.Ζίχνης για την κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.

ert.gr