Σέρρες: Εορταστικό ωράριο καταστημάτων

Η φωτογραφία είναι, όπως ανέβηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο (με όλο τον ερασιτεχνισμό !!!).