ΕΦΚΑ: Αυξήσεις για τους περισσότερους αγρότες στα νέα ραβασάκια

Αυξήσεις προκύπτουν για μεγάλη μερίδα των αγροτών στις εισφορές που θα πρέπει να πληρώσουν στον ΕΦΚΑ το 2019.

Tα πρώτα «ραβασάκια» με τις νέες  εισφορές αναμένεται να φτάσουν το δεύτερο 15ήμερο του Φεβρουαρίου και αφορούν τις εισφορές Ιανουαρίου 2019.

Δείτε τα ποσά που προκύπτουν για τους αγρότες με ασφάλιστρο 19,2% σε εισόδημα και εισφορές για τον ΕΦΚΑ, με κατώτατο ποσό πληρωμής τα 103 ευρώ μηνιαίως.

Εισόδημα   Μηνιαία Εισφορά ΕΦΚΑ 2019

2.323           103
2.923           103
3.123           103
3.523           103
3.746           103
3.800           103
4.200           103
4.923           103
5.723           113
6.523           129
7.323           145
8.923           177
9.723           193
11.323          225
12.923         256
13.723         272
14.523         288
15.323        304
16.923        336
19.323        383
22.523        447
25.723        510
27.323        542
31.323        621
35.323        700
37.723        748