Μνημόνιο συνεργασίας θα υπογράψουν Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και o οργανισμός INformation TEchnology SOciety

Μνημόνιο συνεργασίας θα υπογράψουνΑυτοκινητοδρόμιο Σερρών και o οργανισμός INformation TEchnology SOciety (IN.TE.SO.), ανοίγοντας έτσι ένα πεδίο κοινών δράσεων που αφορούν στη ρομποτική και στις τεχνολογίες οχημάτων.

Η συνεργασία των δύο πλευρών επισφραγίζεται με  τις υπογραφές του Προέδρου του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών κ. Παπαβασιλείου Βασίλειο  και του Προέδρου του IN.TE.SO.org κ. Τσελέπη Εμμανουήλ.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο Δίκτυο των πόλεων της Μάθησης Life Long Learning for UNESCO.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η προώθηση και διερεύνηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ενώ προβλέπει την εκατέρωθεν προβολή τους, την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων μηχανικού  και γενικότερου τεχνολογικού περιεχομένου  ή σχετικού με τις δράσεις τους.

Ενδεικτικά, ως τέτοιες αναφέρονται οι:

–          F1 IN SCHOOLS

–          Ενίσχυση του θεσμού της ακαδημίας μηχανικών

–          Ίδρυση κέντρου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Οχημάτων, στο χώρο του Αυτοκινητοδρομίου

–          Ορισμός αγωνιστικού χώρου αυτοκινητοδρομίου, ως έδρα ρομποτικών αγωνιστικών εκδηλώσεων

–          Δημιουργία INNOVATION STUDIO με έμφαση στα ρομποτικά ενισχυμένα οχήματα με προγράμματα  της LEGO Education.

Ο IN.TE.SO – inteso.org  είναι υποστηρικτής της ανάπτυξης στενότερων δεσμών με σημαντικούς φορείς, οργανώσεις και θεσμούς, ενώ με το έργο του προωθεί την ενίσχυση της τοπικής  κοινωνίας και συμβάλει στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας STEM.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η συμφωνία αυτή με το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο της χώρας θα αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς, αλλά και εφαλτήριο ανάδειξης των Σερρών, ως Πόλης Καινοτομίας και Τεχνολογίας.