Εργασίες αναβάθμισης παιδικών χαρών Δήμου Σερρών

Μετά από αιτήματα πολλών πολιτών, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε την αναβάθμιση των πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου με την προμήθεια πρόσθετων οργάνων και το προβλεπόμενο δάπεδο πτώσης. Οι παιδικές χαρές στις οποίες θα γίνουν εργασίες είναι η παιδική χαρά Αγ. Δημητρίου και η παιδική χαρά Τ. Σταυρού.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών οι εν λόγω παιδικές χαρές θα παραμείνουν κλειστές. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, και αφού προηγηθεί ο έλεγχος από επιθεωρητή για την πιστοποίηση των οργάνων, θα ανοίξουν και πάλι οι παιδικές χαρές και θα δοθούν στους χρήστες με ασφάλεια.

Η παιδική χαρά του Αγ. Δημητρίου θα κλείσει το Σάββατο 11/5/2019 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης και πιστοποίησης έως τις 21/5/2019.

Η παιδική χαρά του Τ. Σταυρού θα κλείσει την Δευτέρα 13/5/2019 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης και πιστοποίησης έως τις 21/5/2019.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών οι χώροι είναι εργοτάξια και ως εκ τούτου απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν έχουν εργασία.

Παρακαλούνται οι δημότες να σεβαστούν τους παραπάνω χώρους για τη δικής τους ασφάλεια και για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.