Δήμος Σερρών: Παρελήφθησαν τα ηλεκτροκίνητα οχήματα

Σε συνέντευξή τύπου που παραχωρήσαν ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Χράπας Παντελής την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019, παρουσίασαν τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που προμηθεύτηκε ο Δήμος Σερρών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Με την αρ.196/21-03-2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Σερρών εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης  για την «Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων 100% οχημάτων» προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, από το Δήμο Σερρών  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στον άξονα «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς».

Τα εν λόγω οχήματα θα καλύψουν ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και θα είναι  κατάλληλα για τη συλλογή-μεταφορά, την εκφόρτωση απορριμμάτων και την πλύση, τοπικά, οδών. Θα κινούνται κυρίως στο κέντρο της πόλης, στις περιοχές των παλαιότερων αστικών αναπλάσεων, της Βιοκλιματικής ανάπλασης που πρόσφατα αποπερατώθηκε καθώς και όλων των πεζοδρόμων.

Ειδικότερα, τα δύο (2) ηλεκτροκίνητα οχήματα τύπου ανατρεπόμενου κάδου θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή-μεταφορά των απορριμμάτων από τα καλαθάκια στους παραπάνω χώρους της πόλης. Το ηλεκτροκίνητο όχημα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και πλυστικό μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά απορριμμάτων, όπως καρέκλες, τραπέζια, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ. και επίσης για την πλύση, τοπικά, σε χώρους όπως σε πλατείες παγκάκια, γύρω από καλαθάκια κ.λπ. Το ηλεκτροκίνητο όχημα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, όπως στρώματα, μεγάλα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές κ.α. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή-μεταφορά φύλλων με την προσθήκη προσθαφαιρούμενου πλέγματος.Τη στιγμή αυτή παραδόθηκαν τα τρία οχήματα και μέχρι τέλους Ιουλίου θα παραδοθεί το τέταρτο.