Αλλάζουν από σήμερα οι ώρες κοινής ησυχίας

Από σήμερα αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας.
Σεβόμαστε τους γείτονές μας!