Δήμος Σιντικής: Πρόσκληση συμμετοχής στα μαθήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Ο Δήμος Σιντικής γνωστοποιεί ότι το Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Σιντικής θα συνεχίσει τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και θα δημιουργηθούν τμήματα για τα παρακάτω προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
2 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
4 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
5 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25
6 Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10

 

Τα προγράμματα μπορούν να τα ακολουθήσουν όλοι ανεξαιρέτως , προκειμένου όμως να ενταχθούν σε κάποιο από αυτά πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. Οι αιτήσεις ξεκινούν την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες:

Κάτοικοι Σιδηροκάστρου, Αχλαδοχωρίου, Αγκίστρου και Προμαχώνα, στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου. Τηλ. 2323350219

Κάτοικοι Κερκίνης στο κτίριο Αντιδημαρχείου Ροδόπολης. Τηλ. : 2327350133

Κάτοικοι Πετριτσίου, στο κτίριο του Κ.Ε.Π Νέου Πετριτσίου. Τηλ. : 2323028405