Τι αποφασίσθηκε για την αγορά των Σερρών για την Κυριακή 19 Ιανουαρίου

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Ν. Σερρών ομόφωνα αποφασίσθηκε:

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 τα εμπορικά καταστήματα
να παραμείνουν ΑΝΟΙΚΤΑ από τις 11:00 έως 15:00 συνεχώς.