Ένωση Στρατιωτικών Σερρών: Η γενική τακτική συνέλευση

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:30 , στη ΛΑΦ Σερρών, συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με θέματα προς συζήτηση:

  • Έκθεση πεπραγμένων έτους 2019
  • Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
  • Οικονομικός απολογισμός – ισολογισμός 2019 – προϋπολογισμός 2020

Επικύρωση έκτακτης εισφοράς Τακτικών Μελών επ’ωφελεία Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ για κάλυψη σπουδαίων και σοβαρών αναγκών κατά το άρθρο 7 παρ.5 του καταστατικού της Ένωσης.

Σε ενδεχόμενο μη απαρτίας κατά την άνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου, κατά της προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του καταστατικού της Ένωσης, με τα ίδια θέματα προς συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση η προσέλευση των τακτικών θεωρείται επιτακτική για το μέλλον του σωματείου, όπως εμπράκτως αποδείξαμε έως σήμερα, καθότι η συμμετοχή καθενός μας ενδυναμώνει τη συνοχή και την έκφραση των εν ενεργεία στελεχών.