Δήμος Εμ.Παππά:Πρόσληψη Προσωπικού Με Δίμηνες Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ.

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ενός (1) εργάτη/υτια καθαριότητας, ενός (1) εργάτη/τρια γενικών καθηκόντων και ενός (1) οδηγού απορριμματοφόρου- φορτηγού με επαγγελματική άδεια Γ’ κατηγορίας ή οδηγού αυτοκινήτων φορτηγών και απορριμματοφόρων για την κάλυψη των αναγκών αποκομιδής του Δήμου.

Δείτε την ανακοίνωση για τα δίμηνα.