Ενισχύεται με δέκα μόνιμους ιατρούς το ΓΝΣ

Στην πρόσληψη 10 ιατρών, που θα αποτελούν μόνιμο προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, προχωρά το Υπουργείο Υγείας.

Η προκήρυξη έχει κοινοποιηθεί και οι ιατροί  μετά από την επιλογή τους θα στελεχώσουν το νοσοκομείο καλύπτοντας έτσι τα χρόνια κενά που υπήρχαν.

Οι ιατροί θα είναι διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα οφθαλμολογίας, ακτινολογίας, αιματολογίας, νεφρολογίας, παθολογικής ογκολογίας, ρευματολογίας, παθολογικής ανατομικής, παιδιατρικής, ουρολογίας και καρδιολογίας ενώ όλοι τους θα έχουν τον βαθμό του β’ επιμελητή.