Κονδύλιο 300.000 ευρώ για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Νέας Ζίχνης

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή έγινε δεκτό το αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και εγκρίθηκε πίστωση, συνολικού ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) για την εκτέλεση του έργου «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης – ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων».

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών θα προχωρήσει τάχιστα τις σχετικές διαδικασίες για την δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου, με σκοπό την κατά το δυνατόν γρηγορότερη εκτέλεση και ολοκλήρωσή του.