Δήμος Αμφίπολης : Συστήθηκε προσωρινή δομή κοινωνικής πολιτικής

Στην  λειτουργία προσωρινής δομής κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVΙD 19, προχώρησε ο Δήμος Αμφίπολης.

Η δομή αναλαμβάνει  την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, όπως :

α) καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν

β)καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους

γ) εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α)

δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β)

ε) συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους

στ) λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περ. α) και β)

ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β) (παραλαβή αιτήσεων-παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ

η) κάθε άλλη εργασία συναφή με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19

Η διάρκεια λειτουργίας της δομής είναι προσωρινή και προσφέρει υπηρεσίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 – 12:00 και μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες.

ert.gr