Νιγρίτα: STOP στη λαϊκή το Μ.Σάββατο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων

Η Δήμος Βισαλτίας ενημερώνει ότι το Σάββατο 11 Απριλίου 2020, κατά την λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην Νιγρίτα, δεν τηρήθηκαν τα όσα ορίζει ο νόμος στην υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23451/7.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1210) για την λειτουργία των λαϊκών αγορών προς αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊου και σύμφωνα με σχετική αναφορά του Α.Τ. Βισαλτίας, παρά τις επισημάνσεις που είχαν γίνει από την Διοίκηση του Δήμου αλλά και την αστυνομία για την τήρηση των μέτρων.

Λόγω της μη συμμόρφωσης με τα νέα μέτρα αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Νιγρίτας το Μεγάλο Σάββατο 18 Απριλίου 2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό του κορωνοϊού COVID-19.

Η παραπάνω απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αρ. Φύλλου 1346 και αφορά στο σύνολο την αναστολή λειτουργίας τεσσάρων λαϊκών αγορών σε ολόκληρη τη χώρα (Νιγρίτας, Χαϊδαρίου, Πειραιά, Πατησίων).

Για τον Δήμο Βισαλτίας η προστασία των πολιτών από τον κορωνοϊό είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μόνο με την πιστή τήρηση των μέτρων θα τελειώσει γρηγορότερα η περιπέτεια που περνάει η κοινωνία μας. Ας συμβάλουμε όλοι σ’ αυτό!