Η λειτουργική μαγνητική τομογραφία διευκρινίζει το πως επηρεάζει το άτμισμα τους πνεύμονες σε αντίθεση με το κάπνισμα

Ο καπνός του τσιγάρου αναστέλλει την πνευμονική αιμάτωση, ενώ οι ατμοί από το ηλεκτρονικό
τσιγάρο που περιέχει νικοτίνη κάνουν το αντίθετο, αυξάνοντας στην πραγματικότητα τη ροή του αίματος
στους πνεύμονες, σύμφωνα με μια μελέτη λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας που πραγματοποιήθηκε
στην Ελβετία και δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση του Ιουλίου του Radiology.
Η υπεύθυνη συγγραφέας της μελέτης Sylvia Nyilas, PhD, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της
Βέρνης και οι συνεργάτες της υπέβαλλαν 44 υγιείς ενήλικες σε μια μη ενισχυμένη μαγνητική
τομογραφία- fMRI- πνεύμονα και άλλες λειτουργικές εξετάσεις πνευμόνων – πρώτα για να καθοριστεί
ένα σημείο αναφοράς και στη συνέχεια για να παρατηρηθούν αλλαγές από τη στιγμή που οι
συμμετέχοντες κάπνιζαν ή άτμιζαν σύμφωνα με τις καθιερωμένες τους συνήθειες.
Η ομάδα ελέγχου αποτελείτο από 13 τακτικούς χρήστες ηλεκτρονικών συστημάτων διανομής νικοτίνης
(ENDS), 12 ενεργούς καπνιστές,
9 πρώην καπνιστές και 10 άτομα που δεν έκαναν χρήση ούτε καπνού ούτε ατμού.
Κατά την ανάγνωση της απεικόνισης, οι ακτινολόγοι διαπίστωσαν ότι οι τρέχοντες και οι πρώην χρήστες
καπνού εμφάνισαν σημαντική τοπική μείωση της αιμάτωσης των πνευμόνων μετά το κάπνισμα σε σχέση
με την αρχική τιμή.
Εν τω μεταξύ, οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων των οποίων τα προϊόντα περιείχαν νικοτίνη εμφάνισαν
αύξηση της αιμάτωσης των πνευμόνων μετά το άτμισμα.
Τα υγιή πρότυπα δεν παρουσίασαν κάποια σημαντική αλλαγή μεταξύ του πριν και του μετά των
τομογραφιών. Επίσης μια υποομάδα των χρηστών ηλεκτρονικών τσιγάρων που εισέπνεαν ατμό χωρίς
νικοτίνη εμφάνισε τα ίδια αποτελέσματα.
fMRI – ένας ευαίσθητος δείκτης αλλαγών στον λειτουργικό πνευμονικό ιστό

Σε όλη την έκθεση της μελέτης τους, οι συγγραφείς τονίζουν τη στενή σύνδεση μεταξύ της ροής του
αίματος και της ροής του αέρα μέσω των πνευμόνων, δηλαδή της αιμάτωσης και του αερισμού.
Αναφέρουν αρκετές προηγούμενες μελέτες που υποδεικνύουν ότι η fMRI του πνεύμονα θα μπορούσε να
είναι ένας «ευαίσθητος δείκτης» αλλαγών στον λειτουργικό ιστό των πνευμόνων, φωτίζοντας τα πρώιμα
σημάδια αλλαγών στον αερισμό και την αιμάτωση, σημεία που είναι πολύ λεπτά για να ανιχνευθούν σε
παραδοσιακές εξετάσεις απεικόνισης και κλινικούς ελέγχους.
Αυτές οι μελέτες καθοδήγησαν τη διατύπωση της υπόθεσης που ακολούθησαν η Nyilas και οι συνεργάτες
της. Με βάση τα ευρήματα της μικρής μελέτης τους, η ομάδα συμπεραίνει ότι η fMRI μπορεί πράγματι
να ανιχνεύσει με ευαισθησία βραχυπρόθεσμες αλλαγές αιμάτωσης που προκαλούνται τόσο από το
κάπνισμα όσο και από τα ηλεκτρονικά συστήματα παροχής νικοτίνης.
Σημειώνοντας περαιτέρω ότι ο αερισμός των πνευμόνων δεν εμφάνισε αλλαγές μετά τη λήψη νικοτίνης,
οι συγγραφείς σχολιάζουν ότι η ορατή αδυναμία της αιμάτωσης συσχετίστηκε ωστόσο με την
ανομοιογένεια του αερισμού (δείκτης κάθαρσης πνευμόνων) και μεταβλήθηκε μετά το κάπνισμα.
«Αυτά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι δείκτες μαγνητικής τομογραφίας μπορούν
να θεωρηθούν ως μια μη επεμβατική εξέταση για τη συμπλήρωση των εξετάσεων της πνευμονικής
λειτουργίας σε αυτό το πλαίσιο», γράφουν η Nyilas και οι λοιποί συνεργάτες.
Δεν είναι όλα τα συστήματα παροχής νικοτίνης όμοια
Στο συνοδευτικό σχόλιο, ο Seth Kligerman, MD, επικεφαλής του τμήματος ακτινολογίας
καρδιοθωρακικής στο UC-San Diego, σημειώνει το μικρό δείγμα ασθενών και άλλους περιορισμούς στο
σχεδιασμό της μελέτης της Nyilas και των συνεργατών της.
Παρόλα αυτά, γράφει, πως η μελέτη «είναι μια σημαντική προσθήκη στη βιβλιογραφία. Όχι μόνο
επιβεβαιώνει την αύξηση της πνευμονικής αιμάτωσης μετά το άτμισμα αλλά αποτυπώνει επίσης τη
μείωση της αιμάτωσης μετά το κάπνισμα»
Kligerman:
Μολονότι, τόσο τα τσιγάρα όσο και οι συσκευές ατμίσματος που χρησιμοποιούν υγρά αναπλήρωσης,
μπορούν να χρησιμεύσουν ως συστήματα παροχής νικοτίνης, η μηχανική και τα φυσιολογικά τους
αποτελέσματα είναι ξεχωριστά, υποδεικνύοντας την ανάγκη για συνεχή έρευνα…
Αν και μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις του ατμίσματος, οι
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι πριν
από τον 20ο αιώνα και την ευρεία εισαγωγή των τσιγάρων, ο καρκίνος του πνεύμονα θεωρούνταν μια
ασυνήθιστη ασθένεια».

Πηγή: https://www.radiologybusiness.com/topics/healthcare-management/business-
intelligence/functional-mri-clarifies-effects-vaping-vs?fbclid=IwAR2v-
IaMvPRpBc7z9YpNwLOp0EOg5yXsZqqiN37GgZ-WFGGj3VHntdnJWsI