Δημιουργία Δήμου Αμφίπολης: Έντονο το πρόβλημα της λειψυδρίας στο Δήμο.

Δελτίο Τύπου εξέδωσε η παράταξη Δημιουργία Δήμου Αμφίπολης για το πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας της ανομβρίας και της έλλειψης αναγκαίων υποδομών.
Όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου:
“Η παρατεταμένη ανομβρία έχει ως συνέπεια τη πτώση του υδροφόρου ορίζοντα στις πηγές των «Γαλάζιων Νερών». Ο Δήμος μας αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα λειψυδρίας και δυστυχώς το πρόβλημα θα οξύνεται μέρα με τη μέρα.
Σε πρόσφατη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο κάλεσα τον κ. Δήμαρχο να πάρει αποφάσεις και να απευθυνθεί άμεσα στην Κεντρική Εξουσία, ώστε να διασφαλίσει νέες χρηματοδοτήσεις αφού την προηγούμενη δημοτική περίοδο στο Πρόγραμμα «ΥΔΩΡ», η επιλογή ήταν η διασπάθιση των 4.000.000 ευρώ στο Πρόγραμμα της Τηλεμετρίας και όχι στην κατεύθυνση:
1. Συντήρησης και αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των υδρευτικών γεωτρήσεων.
2. Στις αντικαταστάσεις πεπαλαιωμένων κεντρικών δικτύων που εμφανίζουν μεγάλη συχνότητα βλαβών και διαρροών.
3. Τη διάνοιξη νέων γεωτρήσεων.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα – πρωτοβουλίες όπως:
1. Αξιοποίησης περισσότερων πηγών υδροληψίας (π.χ. Πηγή Δέσης 20 κυβικά/ώρα, Υδρευτική Γεώτρηση Κρηνίδας 20 κ/ώρα).
2. Η άμεση δημοπράτηση του έργου της υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Καϊνάκια (40 κ/ώρα). Υπάρχει χρηματοδότηση από το 2019, 1.200.000 ευρώ.
3. Η συνεργασία με Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για τον εντοπισμό διαρροών και την άμεση αποκατάσταση των Βλαβών.
4. Ενημέρωση των Δημοτών για την ανάγκη οικονομίας στη διαχείριση του νερού.
5. Ανοιχτή σύσκεψη με τοπικούς παράγοντες με μοναδικό θέμα συζήτησης το ζήτημα της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
Μπαχάρης Μπαχαρόπουλος
Δημοτικό Σύμβουλος του Συνδυασμού «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ».”