Τα νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αλφαβητικά):

-Συνδυασμός πλειοψηφίας «Αλληλεγγύη»:

1.Ευστάθιος Αβραμίδης –51 ψήφοι

2.Παύλος Θωμαΐδης – 50ψήφοι

3.Νίκη Καρατζιούλα–44 ψήφοι

4.Χρήστος Μήττας–48 ψήφοι

5.Σωτήριος Μπάτος–48 ψήφοι

6.Δημήτριος Τζηρίτης – 51ψήφοι

-Συνδυασμοί μειοψηφίας:

1.Ιωάννης Ανδρίτσος («Περιφέρεια Πρωταθλήτρια») –27 ψήφοι (εξελέγη σε δεύτερη ψηφοφορία με 37 ψήφους)

2.Γεώργιος Θεοδωρόπουλος («Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα») –49 ψήφοι

3.Δημήτριος Μούρνος («Συμμετέχω») –48 ψήφοι

4.Αθανάσιος Μπασδάνης («Περιφέρεια Πρωταθλήτρια») – 26 ψήφοι (εξελέγη σε δεύτερη ψηφοφορία με 37 ψήφους)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αλφαβητικά):

-Συνδυασμός πλειοψηφίας «Αλληλεγγύη»:

1.Βασίλειος Βασιλειάδης–40 ψήφοι

2.Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη–38 ψήφοι

3.Κωνσταντίνος Κούης – 43ψήφοι

4.Γεώργιος Τσαλώνης–45 ψήφοι

5.Δημήτριος Τσιμήτρης – 46 ψήφοι

6.Μιχαήλ Χριστόπουλος –44 ψήφοι

-Συνδυασμοί μειοψηφίας:

1.Δαμιανός Ανδρέου («Οικολογία – Αλληλεγγύη») –37 ψήφοι

2.Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος («Περιφέρεια Πρωταθλήτρια») – 42 ψήφοι

3.Νιόβη Παυλίδου («Πολίτες Μπροστά») –39 ψήφοι

4.Δέσποινα Χαραλαμπίδου («Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα») –38 ψήφοι

Πηγή