Δεν φορολογούνται τα βιολογικά, αλλά βάζουν τον αγρότη στα βιβλία

Διά της εις ατόπου απαγωγής συμπεραίνεται ότι όλες οι επιδοτήσεις που ανήκουν στον Πυλώνα ΙΙ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, δεν φορολογούνται. Μεταξύ αυτών οι ενισχύσεις για βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, καθώς επίσης ποσά που αντιστοιχούν σε Σχέδια Βελτίωσης, υποδομές και εξισωτικές αποζημιώσεις.

Στον πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ περιλαμβάνονται Σχέδια Βελτίωσης, εξισωτικές αποζημιώσεις, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, νιτρορρύπανση κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από 1/1/2016 και εφεξής, η τροποποίηση του νόμου 4172/2013 με τον νόμο 4387/2016 επέφερε αλλαγές στην φορολόγηση των επιδοτήσεων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ.1107/18.7.2016: «Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις.»

Από την στιγμή, λοιπόν, που δεν προβλέπεται και δεν περιγράφεται από το παραπάνω εδάφιο κάποια άλλη επιδότηση, δεν θα συμπεριλαμβάνεται και στον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

Συμπερασματικά λοιπόν έχουμε τα εξής:

Επιδοτήσεις του πυλώνα Ι της ΚΑΠ Φορολόγηση
Βασική ενίσχυση Από το 1o ευρώ
 Πράσινη

&

Συνδεδεμένες

Από το ποσό των 12.000 ευρώ και πάνω

Επομένως όλες οι επιδοτήσεις που ανήκουν στον Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ ΔΕΝ φορολογούνται.

Συγκεκριμένα, στον πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ περιλαμβάνονται τα σχέδια βελτίωσης, υποδομών, οι εξισωτικές ενισχύσεις για μειονεκτικές περιοχές, η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, η νιτρορρύπανση κτλ .

• Παράδειγμα 1: Ένας αγρότης λαμβάνει βασική ενίσχυση 10.000 ευρώ και πράσινη ενίσχυση 4.800 ευρώ. Θα φορολογηθεί για το ποσό των 10.000 ευρώ και θα προστεθεί στα έσοδα του.

Παράδειγμα 2: Ένας αγρότης λαμβάνει βασική ενίσχυση 28.000 ευρώ και πράσινη ενίσχυση 13.440 ευρώ. Θα φορολογηθεί για ολόκληρο το ποσό των 28.000 ευρώ καθώς και για το ποσό των 1.440 ευρώ της πράσινης ( 13.440-12.000)

Παράδειγμα 3: Ένας αγρότης λαμβάνει βασική ενίσχυση 8.000 ευρώ και πράσινη ενίσχυση 3.840 ευρώ. Επίσης έχει ενταχθεί στην βιολογική γεωργία και λαμβάνει 3.000 ευρώ. Θα φορολογηθεί μόνο για το ποσό των 8.000 ευρώ και οι άλλες θα παραμείνουν αφορολόγητες.

Παρόλα αυτά και για όσο είναι σε ισχύ η ΠΟΛ.1201/28.12.2016 το κριτήριο ένταξης (υπάρχει δέσμευση του υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης ότι θα αλλάξει) το ποσό που θα καταβληθεί στους αγρότες εφόσον ενταχθούν στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, θα προστίθεται στα ποσά των επιδοτήσεων που λαμβάνονται υπ’ όψιν για την υποχρεωτική τους μετάταξη τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Το υπουργείο Οικονομικών θα κληθεί σύντομα και εν όψει της έναρξης των φορολογικών δηλώσεων να δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις σε ζητήματα που έχουν στην κυριολεξία οδηγήσει σε αδιέξοδο όσους δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα.

Πηγή: Αναστάσιος Λυμπερίου – Θοδωρής Καλοπήτας

* ο κ. Αναστάσιος Λυμπερίου είναι Οικονομολόγος, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης και Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας

**ο Θοδωρής Καλοπήτας είναι Πτυχιούχος Λογιστής – Φοροτεχνικός ( ΤΕ ) Β΄ Τάξης και μεταπτυχιακός φοιτητής της Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ. Ειδικεύεται σε θέματα αγροτικής φορολογίας.