Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο συμμετέχει για άλλη μια φορά στο πρόγραμμα Erasmus+

 Θέμα του φετινού project <<The Gate.Cultural identity as the key to the gate of tolerance in Europe.>>.Η πύλη.Η πολιτιστική ταυτότητα ως το κλειδί για την πύλη της ανεκτικότητας στην Ευρώπη.
Η κύρια ιδέα αυτού του σχεδίου είναι να εκφράσει την αρνητική στάση απέναντι σε όλες τις μορφές φυλετικών και εθνικών διακρίσεων και ξενοφοβίας μέσω της τέχνης.Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν. Ανοίξαμε την Πύλη του σχολείου μας και της καρδιάς μας και περιμένουμε με χαρά να φιλοξενήσουμε μαθητές απο σχολεία της Αγγλίας της Γαλλίας της Ιταλίας της Ολλανδίας και της Σλοβακίας.