Απαγόρευση της αλιείας στην λίμνη Κερκίνη απο 1η Απριλίου μέχρι..

Από την 1η Απριλίου ως τις 25 Μαΐου απαγορεύεται η αλιεία στην λίμνη Κερκίνη, σύμφωνα με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Γιάννη Μωυσιάδη, για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών τόσο στη λίμνη, όσο και στους λιμναίους σχηματισμούς και σε όλα τα ρέοντα ύδατα όπως ποτάμια, χείμαρρους, κανάλια κ.λ.π. που καταλήγουν άμεσα στη λίμνη και σε απόσταση 1.000 μέτρων από το σημείο εκβολής τους σε αυτή.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, με προσωπική ευθύνη και μέριμνα των ιδιοκτητών επιβάλλεται η απομάκρυνση από τη λίμνη Κερκίνη όλων των αλιευτικών σκαφών, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ο εξοπλισμός τους (αλιευτικά εργαλεία, μηχανή, κουπιά κλπ), και η συγκέντρωσή τους στη ξηρά στις παρακάτω καθορισμένες θέσεις:
α) Θέση «Νούφαρα» Λιβαδιάς
β) Λιμάνι Κερκίνης
γ) Εκβολές χειμάρρου Κερκινίτη
δ) Λιμάνι Λιθοτόπου
ε) Θέση «Υδροληψία Υ2» στα Χρυσοχώραφα
στ) Ανατολικό ανάχωμα, 1.500 μ. από το χώρο αναψυχής στη περιοχή «Τρίγωνο» Μεγαλοχωρίου