ΤΕΙ Σερρών: Δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμάτων για το εαρινό εξάμηνο του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι η περίοδος των δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, θα είναι από την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 μέχρι και την Κυριακή 28 Μαΐου 2017.

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, (egram.teicm.gr).

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν και τα εργαστηριακά μαθήματα. Η προηγουμένη δήλωση που έκαναν αφορούσε δήλωση τμημάτων εργαστηρίων και όχι δήλωση μαθημάτων εργαστηρίων. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Εαρινό εξάμηνο, είναι αυτά των 2ου,4ου,6ου εξαμήνου σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Λόγω του ότι υπήρξαν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών επισημαίνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι, πτυχίο παίρνει κάποιος μόλις ολοκληρώσει με επιτυχία 36 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής όπως αυτά υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών και όπως έχουν προκύψει σύμφωνα με τις αντιστοιχήσεις. Επιπλέον για το πτυχίο χρειάζεται η εκπόνηση και παρουσίαση πτυχιακής εργασίας και η 6μηνη πρακτική άσκηση.

Η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση γίνονται στο τελευταίο εξάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει κάποιος πρακτική είναι να έχει περάσει 156 ώρες.

Επίσης την ίδια περίοδο γίνονται και οι δηλώσεις συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr). Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα να παραλαμβάνουν βιβλία για μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει.

Η εκτύπωση της δήλωσης είναι υποχρεωτική, δεν αποτελεί όμως αποδεικτικό στοιχείο ότι ο φοιτητής έκανε δήλωση, γιατί πιθανόν να την έχει εκτυπώσει αλλά να μην την έχει αποστείλει. Όσοι φοιτητές δεν κάνουν δήλωση, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα.

 Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία στο 2321049125 ή στο mech_eng@teiser.gr

Για να δεις την ανακοίνωση πάτησε: εδώ

Πηγή: www.teicm.gr