Υποβολή αιτήσεων προσωπικού δικαστηρίων, θέσεις και για Σέρρες.

Στις 3 Απριλίου ολοκληρώνεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την κάλυψη 404 θέσεων τακτικού προσωπικού σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Έχουν προκηρυχθεί 2 θέσεις για το πρωτοδικείο Σερρών .