Το καλοκαίρι πολλά παιδιά θα πάνε ΔΩΡΕΑΝ κατασκήνωση με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Και αυτό το καλοκαίρι πολλά παιδιά θα πάνε ΔΩΡΕΑΝ κατασκήνωση με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άνεργους και μισθωτούς.Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργοι και μισθωτοί με:α) παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6-16 ετών (ημ. Γέννησης 1/1/2001-14/6/2011)β) παιδιά ΑΜΕΑ ηλικίας 6-16 ετών (ημ. Γέννησης 1/1/2001-14/6/2011)
Πιο συγκεκριμένα:
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 4 μήνες.
Άνεργοι, οι οποίοι έλαβαν επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 50 ημέρες κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Εργαζόμενοι, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΕΦΚΑ) που έχουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια κατά το προηγούμενο έτος
Εργαζόμενες με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έλαβαν άδεια ή επίδομα μητρότητας τουλάχιστον 50 ημερών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος Για τους ανωτέρω δικαιούχους το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2015, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 28.000,00€.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)