Η εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2017-2018

Δημοσιεύθηκε το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Αρ. 2893, Ημ. 21/08/2017) που περιγράφει την εξεταστέα ύλη της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018.