Στην 5η Πανελλήνια Συνάντηση με θέμα «AIDS και Ηπατίτιδες η ΠΚΜ

Στην 5η Πανελλήνια Συνάντηση με θέμα «AIDS και Ηπατίτιδες: πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία» που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αίγλη Ζαππείου στην Αθήνα θα συμμετάσχει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με εκπροσώπηση από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας.

Την επιστημονική συνάντηση συνδιοργανώνουν η Επιστημονική Εταιρία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Α΄ Παθολογική και Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστήμιου Αθηνών που εδρεύουν στο Γ.Ν.Α «Λαϊκό», η Β΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών που εδρεύει στο Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο», η Δ΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα το Π.Γ.Ν «Αττικόν», το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός της επιστημονικής συνάντησης είναι να δοθεί μια σφαιρική προσέγγιση του AIDS/HIV και των ιογενών Ηπατίτιδων στη χώρα μας. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες εξελίξεις στην επιδημιολογία, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη των νοσημάτων αυτών. Η συνάντηση θα περιλαμβάνει, ακόμη, ελεύθερες ανακοινώσεις, στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις και δορυφορικά συμπόσια.

Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετέχει στην επιστημονική συνάντηση με εισήγηση –παρουσίαση με τη μορφή της ελεύθερης ανακοίνωσης με τίτλο «Ηπατίτιδα Α και Προσφυγικό /Μεταναστευτικό» , η οποία θεωρήθηκε από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου ως «ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος». Στην εν λόγω εισήγηση θα παρουσιαστεί στους συνέδρους και στο κοινό ο τρόπος αντιμετώπισης των κρουσμάτων Ηπατίτιδας Α από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Επιδημιολογικής Επιτήρησης του νοσήματος στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων (ΚΦΠ) από του ιατρούς του τμήματος Δημόσιας Υγείας. Το συμπέρασμα που προκύπτει και θα παρουσιαστεί στους συνέδρους είναι ότι η οργάνωση, η συνεργασία και ο σωστός συντονισμός όλων των φορέων, κρατικών και μη, κατάφερε να μειώσει έως και να εξαλείψει τα κρούσματα Ηπατίτιδας Α στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.