Αλλάζουν 5.700 απλές λάμπες σε λάμπες led στο Δήμο Σερρών

Ο Δήμος Σερρών έχοντας ολοκληρώσει την ωρίμανση του έργου αναβάθμισης οδοφωτισμού για τις Δημοτικές Ενότητες της επικράτειάς του, αποφάσισε την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα με σκοπό την εξεύρεση δανεισμού υπό ευνοϊκούς όρους.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση 5.700 υφιστάμενων φωτιστικών με νέας τεχνολογίας τύπου LED σε μεγάλο μέρος του δίκτυο οδοφωτισμού που διαχειρίζεται σήμερα ο Δήμος Σερρών, τόσο στην πόλη των Σερρών, όσο και στο σύνολο των λοιπών τοπικών κοινοτήτων. Η παρέμβαση θα προσφέρει ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση του οδοφωτισμού, ενώ θα βελτιώσει τις στάθμες φωτισμού σε υποφωτισμένους δρόμους. Επιπρόσθετα, τα νέα φωτιστικά σώματα θα ελέγχονται από σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης και θα ρυθμίζονται -κατά τις ώρες μειωμένης κυκλοφορίας- σε χαμηλότερα επίπεδα στάθμης φωτισμού, με αποτέλεσμα να αναμένεται κατΆ ελάχιστον 50% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά αυτόν τον τρόπο, το έργο θα επιφέρει μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας ικανή όχι μόνο να αποπληρώνει το δάνειο, αλλά να δημιουργεί και κέρδη για τον Δήμο Σερρών.
Η ΕΠΤΑ ΑΕ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων ανέλαβε την απογραφή και μελέτη του έργου, βάσει της οποίας θα ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ως ώριμο έργο.

4green.gr