Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Ίσες ευκαιρίες, καλύτερη ποιότητα ζωής

Η Διεθνής Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία των Ηνωμένων Εθνών (IDPD) τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου σε όλο τον κόσμο. Το 1981 τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν το γεγονός αυτό ως αναγνωρισμένη ημέρα για τον εορτασμό των επιτευγμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε όλο τον κόσμο.

Μιλώντας για τον πληθυσμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες, περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με αναπηρία – αυτό είναι περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού μας. Αυτή την μέρα, οι άνθρωποι προάγουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο άτομα που ζουν με αναπηρίες , και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι κοινότητες και οι κοινωνίες για την υποστήριξή τους.

Την ημέρα αυτή θα πρέπει να υποσχεθούμε να γίνουμε το χέρι βοήθειας για τα άτομα με αναπηρία και να κάνει αυτόν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος γι ‘αυτούς.