Ένωση Στρατιωτικών Σερρών: Συνάντηση με τον Δήμαρχο Σερρών

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) συναντήθηκε με το Δήμαρχο Σερρών κ. Αλέξανδρο Χρυσάφη σε συνέχεια της ενωρίτερης συνάντησης, πριν την εκλογή του, στις 03 Μαΐου 2019.

Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν το Σωματείο και ιδιαίτερα η στέγαση της Ένωσης σε χώρο και έξωθεν του στρατοπέδου προκειμένου να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες περαιτέρω δραστηριοποίησης για την εκπλήρωση των θεσμικών σκοπών της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.

Επιπρόσθετα, τέθηκαν θέματα εθιμοτυπίας και ενημέρωσης των δρώμενων του Δήμου προκειμένου να ενισχυθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας των δύο μερών.

Κατόπιν των ανωτέρω η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. θα ευρίσκεται σε αναμονή των διαλαμ-βανομένων που τέθηκαν στη συνάντηση με τον κ. Δήμαρχο.