ΜέΡΑ25:Κυβέρνηση Μητσοτάκη: Ασυλία στους τραπεζίτες, λάσπη και απαξίωση στους ταλαιπωρημένους πολίτες

Το ΜέΡΑ25 είχε χαρακτηρίσει από την αρχή την κυβέρνηση της ΝΔ ως «παλινόστηση της πιο παρασιτικής ολιγαρχίας». Δεν ήταν ρητορικό σχήμα, έστω και οξύ. Επιβεβαιώνεται με κάθε κίνηση αυτής της κυβέρνησης.

Η πιο πρόσφατη απόδειξη;

Την ίδια ώρα που ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης ταπεινώνει σαδιστικά με τις δηλώσεις του τους πολίτες και ειδικά τους πιο αδύναμους απ΄αυτούς προκειμένου να τους προϊδεάσει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να τους δώσει ούτε μισό σέντ, («επιδόματα; Τι θα τα κάνετε αφού δε μπορείτε να ψωνίσετε τίποτα» «μακροχρόνια άνεργοι; Θα χαν πεθάνει τόσο καιρό στην ανεργία, άρα κερδίζουν μαύρα»), την ΙΔΙΑ ώρα η κυβέρνηση προσφέρει παραγραφές στους τραπεζίτες για βαριά σκάνδαλα μέσα από φωτογραφικά παραθυράκια σε ΠΝΠ.

Συγκεκριμένα:

Το Άρθρο 46 της ΠΝΠ της 13ης Απριλίου, ΦΕΚ 84/13-4-2020, αναφέρει:

Προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών

Η αναστολή των προθεσμιών που προβλέπεται στις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, που εκδόθηκαν κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), δεν καταλαμβάνει την προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως, με αντικείμενο πράξεις που διώκονταν αυτεπαγγέλτως, για τη δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση».

Θυμίζουμε πως τον Νοέμβρη του 2019 τονίζαμε το σκάνδαλο της ασυλίας προς τα τραπεζικά μεγαλοστελέχη που έφερναν οι τροποποιήσεις του ΠΚ. Συγκεκριμένα, ο ν.4637/2019 που έγινε νόμος του κράτους στις 18/11/2019, προβλέπει στο Άρθρο 6:

Άρθρο 6

Τροποποιήσεις στο άρθρο 465 του Ποινικού Κώδικα και μεταβατική διάταξη

2. Μεταβατική διάταξη

Εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις απιστίας για τη δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα νόμο ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση, δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου ότι επιθυμεί την πρόοδό τους».

Η προθεσμία για την υποβολή έγκλησης έληγε την 18.03.2020, δηλαδή εν μέσω καραντίνας (αρθ. 12 4637/2019). Μολαταύτα η προθεσμία αυτή επεκτάθηκε λόγω δικαιοστασίου, όπως και όλες οι υπόλοιπες λόγω της πανδημίας.

Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί ένα δωράκι στου Τραπεζίτες που δεν είχαν «προλάβει» να υποβάλουν έγκληση στα στελέχη τους για απιστία, αρχειοθετώντας ουσιαστικά όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούσαν λόγω μη υποβολής έγκλησης!