Σε ισχύ από αρχές Μαΐου το νυχτερινό, οικιακό τιμολόγιο ρεύματος θερινής περιόδου

ΔΕΔΔΗΕ: Σε ισχύ από την 1η Μαΐου το νυχτερινό, οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου
ΔΕΔΔΗΕ: Σε ισχύ από την 1η Μαΐου το νυχτερινό, οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό, οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου από την 1η Μαΐου 2023 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023, με συνεχές ωράριο από 23:00 έως 07:00 καθημερινά.
Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να απευθύνονται στον προμηθευτή τους.