Στις Σέρρες το 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Στην πόλη μας θα λάβει χώρα το 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής παιδείας με θέμα “Σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση και τις Επιστήμες” κατά το τριήμερο 24-26 Νοεμβρίου 2023.

Ο τόπος διεξαγωγής θα είναι η πανεπιστημιούπολη Σερρών, δηλαδή στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος που βρίσκεται στο τέρμα Μαγνησίας.

Τα μέλη που έχουν προεγγραφεί, και πρόκειται να ταξιδέψουν προς την πόλη μας,  έχουν ξεπεράσει τα πεντακόσια γεγονός που ικανοποιεί τους διοργανωτές.

Το πρόγραμμα ομιλιών και ειδικών συνεδριών περιλαμβάνει:

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ - 38ο Συνέδριο ΕΜΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Ιωάννης Αγαλιώτης, Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας για την Εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
«Διαφοροποιημένη αποτελεσματική διδασκαλία Μαθηματικών για την εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες»
Αθανάσιος Βουλόδημος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
«Τα δεδομένα της μηχανικής μάθησης είναι και τα όριά της; ή Μαθηματικές δεσμεύσεις της τεχνητής νοημοσύνης»
Αντώνιος Θ. Οικονόμου, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
«Μαθηματικά Μοντέλα στις Βιοεπιστήμες και στις Κοινωνικές Επιστήμες: ιστορική αναδρομή και αξιοποίησή τους στη Μαθηματική Εκπαίδευση»
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου
«Η σημασία του απτικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Μαθηματική εκπαίδευση και για τη (συν)εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα/αναπηρία όρασης»

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

«Η σχέση Μαθηματικών και Πληροφορικής και οι δυνατότητες άρσης αποκλεισμών στη Μαθηματική Εκπαίδευση»
Συντονιστής:
Ψαρράκος Παναγιώτης, Καθηγητής ΕΜΠ
Εισηγητές:
Βουλόδημος Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Βαρσάμης Δημήτριος, Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδας
Καλαβάσης Φραγκίσκος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Μαυρέλης Ιάκωβος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οικονόμου Αντώνιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Σταθοπούλου Χαρά, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
«Αλληλεπιδράσεις των Μαθηματικών με τις Επιστήμες και Συμπεριληπτική Μαθηματική Εκπαίδευση: ο ρόλος των Προγραμμάτων Σπουδών, των βιβλίων και του Εκπαιδευτικού Υλικού»
Συντονιστής:
Μπουρνέτας Απόστολος, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Εισηγητές:
Αγαλιώτης Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Καραβασίλης Γεώργιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης
Μούτσιος-Ρέντζος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Σκουμπουρδή Χρυσάνθη, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Φακούδης Ευάγγελος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Χρονοπούλου Αγγελική, Υπεύθυνη ύλης περιοδικού «Σύγχρονης Εκπαίδευσης»

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

  1. Συνεδρία με παρουσιάσεις για φοιτητές (Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς, Υποψήφιους Διδάκτορες)
  2. Συνάντηση – Συνεδρία των Συμβούλων Εκπαίδευσης με σκοπό τη συνεργασία και τη συμμετοχή στις κεντρικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η ΕΜΕ για την αναβάθμιση της Μαθηματικής Παιδείας

Μπορεί να είναι εικόνα λορίς και κείμενο