Γαλάζιο Σάββατο: Η απάντηση των Ελλήνων παραγωγών στην Black Friday!

Το “Γαλάζιο Σάββατο” είναι η απάντηση των μικρών Ελλήνων παραγωγών στην προβεβλημένη και ξενόφερτη black Friday.

Οι μικρές ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης της ελληνικότητας και ποιότητας των προϊόντων που παράγουν, κυρίως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, προσκαλούν τους καταναλωτές στο “Γαλάζιο Σάββατο”.

Η ιδέα του σήματος “Μικροί Έλληνες Παραγωγοί” είναι μια πρωτοβουλία μικρών ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων.

Βλέποντας και ζώντας σε καθημερινή βάση τις ανάγκες του κλάδου των μικρών παραγωγών, οι οποίοι αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας προχωρήσαμε σε αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία θα βοηθήσει στην αναγνώριση, τη στήριξη και την ανάπτυξη εκείνων των μικρών παραγωγών που μοχθούν σε καθημερινή βάση να παράγουν ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, στηρίζοντας τόσο την τοπική κοινωνία αλλά και την ελληνική οικονομία.

Επιθυμούμε να προστατευτούν και να αναδειχθούν εκείνες οι επιχειρήσεις που παρά το μικρό τους μέγεθος, εδρεύουν στην Ελλάδα, παράγουν στην Ελλάδα, προσφέρουν εργασία στους συνανθρώπους μας, συμβάλουν στην εθνική οικονομία,  διαθέτουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και πρέπει να διακρίνονται από τους καταναλωτές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Για μια ημέρα ψωνίζουμε μόνο ελληνικά προϊόντα, στηρίζοντας μόνο ελληνικές επιχειρήσεις!