Πραγματοποιήθηκε η ετήσια ΓΣ της ένωσης στρατιωτικών ΠΕ Σερρών

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) πραγματοποίησε με πλήρη επιτυχία, στις 20 Ιαν 2019, την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Ιανουαρίου 2019, επικυρώνοντας τον οικονομικό απολογισμό έτους 2018, κατόπιν της έκθεσης νομιμότητας δαπανών της εξελεγκτικής επιτροπής, ψηφίζοντας τον προϋπολογισμό του έτους 2019 και εγκρίνοντας τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019.

Μετά τα παραπάνω εμφαίνεται ότι το έργο του Δ.Σ., υπό αυστηρή εφαρμογή του πλαισίου νομιμότητας, επιβραβεύτηκε ομόφωνα με την αναγνώριση από τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου, δεικνύοντας τα τελευταία την εμπιστοσύνη και στήριξή τους στην περαιτέρω πορεία της θητείας των μελών του Δ.Σ.

To Σωματείο αναγνωρίζει επίσης την εμπιστοσύνη και συνεργασία που επέδειξαν και δεσμεύτηκαν να επιδείξουν εις το μέλλον οι Βουλευτές του Νομού, οι ΑΔΦ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού για την επίτευξη των έλλογων στόχων του.