Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Σερρών: Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Σερρών, στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας εργασιακής συμβουλευτικής, πρόκειται να υλοποιήσει:

Εργαστήρι ομαδικής εργασιακής συμβουλευτικής:
Τεχνικές αναζήτησης εργασίας & ενδυνάμωση

Ο κύκλος των ομαδικών συναντήσεων θα έχει συνολική διάρκεια 10 ώρες. Οι συναντήσεις θα είναι εβδομαδιαίες, διάρκειας 2 ωρών, στο χώρο του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερρών, Ί. Δραγούμη 10 στις Σέρρες.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για αιτήσεις συμμετοχής και πρόσθετη πληροφόρηση, οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Σερρών, Δευτέρα- Παρασκευή 10:00- 14:00, τηλ. επικοινωνίας: 2321022253.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 11/10/2019.