Ξεκίνησε η λειτουργία και νέας πτέρυγας στις φυλακές Νιγρίτας

Μετά το άνοιγμα της πτέρυγας Α1 στα μέσα Οκτώβρη τέθηκε σε λειτουργία και η Α2 συνολικής χωρητικότητας 60 τροφίμων.

Στόχος του Υπουργείου είναι η αποσυμφόρηση άλλων καταστημάτων κράτησης εξαιτίας του υπερπληθυσμού των κρατουμένων.