Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σερρών

Αντιδήμαρχος Παιδείας (άμισθος) Δημήτρης Σιαμαγκας

  • Εντεταλμένος Σύμβουλος Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Γιώργος Ματθαίου

  • Ενταλμενος Σύμβουλος Νεολαίας και Εθελοντισμού Χρυσάνθη Παλαζη

  • Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοικητικών Θεμάτων και νομικής υπηρεσίας Βασίλης Κατιρτζογλου

Αυτές είναι οι αλλαγές που έγιναν, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σερρών, Οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι παραμένουν ως έχουν στα καθήκοντά τους