Προσελήφθησαν πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής στις Σέρρες

Προσελήφθησαν πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής στις Σέρρες

Η πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού, ανακοινώθηκε σήμερα, με απόφαση του Διοικητή της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών Νικόλαου Παπαδόπουλου.

Συγκεκριμένα, προσελήφθησαν για τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Σερρών οι παρακάτω κατά κατηγορία Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και τους οικείους Πίνακες προσληφθέντων, ως εξής:
• Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
• Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σιδηροκάστρου
ΣΟΥΡΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΟΝΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
• Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ροδολίβους
ΤΑΝΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η διάρκεια απασχόλησης εκάστου των ως άνω προσλαμβανομένων θα ανέρχεται έως έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας που ορίζεται η 1-5-2023.