Περ.Κ.Μακεδονίας: Ένεση 2,5 εκατομμυρίων στο LEADER για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Mε την επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 2.511.119,97 ευρώ ενισχύεται η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.) από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως γνωστοποιήθηκε με σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ.

Το ανωτέρω ποσό θα αποδοθεί στο πρόγραμμα Leader για την ανάπτυξη του τομέα της Μεταποίησης των Αγροτικών Προϊόντων, με την ένταξη τριάντα (30) περίπου επενδυτικών σχεδίων συνολικά και θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν επιπλέον συνθήκες ανάπτυξης και προόδου του Νομού μας.