Πληρώθηκε η συνδεδεμένη στο βαμβάκι και όχι μόνο

325

Από τις 23/03/2018 έως τις 26/03/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 191.075.765,62 ευρώ. Τα 178.698.569,30 ευρώ πήγαν για την ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια βαμβακιού.

Ακόμη, πληρωμές έγιναν για τα καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε ζαχαρότευτλα, σπαράγγια, ροδάκινα προς χυμοποίηση, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και σανοδοτικά, μήλα, βιομηχανική τομάτα και βρώσιμα όσπρια. Επίσης, έγιναν πληρωμές βασικής ενίσχυσης, αλλά και για διάφορα μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ.

Αναλυτικά τo σχετικό αρχείο πληρωμών που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.